BIP Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu

Historia zmian

 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na:Utrzymanie istniejącego oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego w 2019 roku na terenach będących w administrowaniu Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu." zmieniono dnia: 2019-06-17 12:07 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na "Realizację zadań budżetu obywatelskiego z 2019 roku – Etap II"" zmieniono dnia: 2019-06-14 14:23 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na "Realizację zadań budżetu obywatelskiego z 2019 roku – Etap II"" zmieniono dnia: 2019-06-14 14:06 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na "Realizację zadań budżetu obywatelskiego z 2019 roku – Etap II"" stworzono dnia: 2019-06-14 14:04 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na:Utrzymanie istniejącego oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego w 2019 roku na terenach będących w administrowaniu Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu." zmieniono dnia: 2019-06-11 14:51 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na "Realizacja zadań budżetu obywatelskiego w 2019 roku – Przebudowa drogi wewnętrznej wzdłuż garaży, od ulicy Kamiennej 13 do Kamiennej 19 wraz z przyległymi parkingami"" zmieniono dnia: 2019-06-10 11:22 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na:Utrzymanie istniejącego oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego w 2019 roku na terenach będących w administrowaniu Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu." zmieniono dnia: 2019-06-03 14:34 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na:Utrzymanie istniejącego oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego w 2019 roku na terenach będących w administrowaniu Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu." stworzono dnia: 2019-06-03 14:33 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na "Realizacja zadań budżetu obywatelskiego w 2019 roku – Przebudowa drogi wewnętrznej wzdłuż garaży, od ulicy Kamiennej 13 do Kamiennej 19 wraz z przyległymi parkingami"" zmieniono dnia: 2019-06-03 12:21 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Druki do pobrania" zmieniono dnia: 2019-05-21 10:55 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na "Realizacja zadań budżetu obywatelskiego w 2019 roku – Przebudowa drogi wewnętrznej wzdłuż garaży, od ulicy Kamiennej 13 do Kamiennej 19 wraz z przyległymi parkingami"" zmieniono dnia: 2019-05-17 14:33 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na "Realizacja zadań budżetu obywatelskiego w 2019 roku – Przebudowa drogi wewnętrznej wzdłuż garaży, od ulicy Kamiennej 13 do Kamiennej 19 wraz z przyległymi parkingami"" zmieniono dnia: 2019-05-17 14:33 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na "Realizacja zadań budżetu obywatelskiego w 2019 roku – Przebudowa drogi wewnętrznej wzdłuż garaży, od ulicy Kamiennej 13 do Kamiennej 19 wraz z przyległymi parkingami"" zmieniono dnia: 2019-05-17 14:32 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na "Realizacja zadań budżetu obywatelskiego w 2019 roku – Przebudowa drogi wewnętrznej wzdłuż garaży, od ulicy Kamiennej 13 do Kamiennej 19 wraz z przyległymi parkingami"" stworzono dnia: 2019-05-17 14:28 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w Zamościu" zmieniono dnia: 2019-05-13 20:20 przez: Administrator
 • Strona : "Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w Zamościu" zmieniono dnia: 2019-05-13 20:19 przez: Administrator
 • Strona : "Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w Zamościu" zmieniono dnia: 2019-05-13 20:19 przez: Administrator
 • Strona : "Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w Zamościu" zmieniono dnia: 2019-05-13 14:59 przez: Administrator
 • Strona : "Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w Zamościu" zmieniono dnia: 2019-05-13 14:59 przez: Administrator
 • Artykuł : "REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W ZAMOŚCIU" zmieniono dnia: 2019-05-13 14:56 przez: Administrator
 • Artykuł : "REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W ZAMOŚCIU" stworzono dnia: 2019-05-13 14:55 przez: Administrator
 • Strona : "Rok 2018" zmieniono dnia: 2019-05-09 12:27 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Rok 2018" zmieniono dnia: 2019-05-09 12:27 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Rok 2018" zmieniono dnia: 2019-05-09 12:26 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Rok 2018" zmieniono dnia: 2019-05-09 12:25 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Rok 2018" stworzono dnia: 2019-05-09 12:23 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Zarząd Dróg Grodzkich" zmieniono dnia: 2019-05-09 12:22 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Sprawozdania finansowe" stworzono dnia: 2019-05-09 12:21 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Zarząd Dróg Grodzkich" zmieniono dnia: 2019-05-08 13:50 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na "Utrzymanie zieleni (koszenie) w pasach drogowych ulic na terenie miasta Zamościa w 2019 roku"." zmieniono dnia: 2019-05-02 07:53 przez: Ireneusz Węs