BIP Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu

Historia zmian

 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony pn. Realizacja zadań budżetu obywatelskiego z 2019 roku – Etap IV" zmieniono dnia: 2019-08-20 14:38 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa odcinka ulicy Jana Kilińskiego." stworzono dnia: 2019-08-19 10:40 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony pn. Realizacja zadań budżetu obywatelskiego z 2019 roku – Etap IV" zmieniono dnia: 2019-08-06 13:44 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony pn. Realizacja zadań budżetu obywatelskiego z 2019 roku – Etap IV" zmieniono dnia: 2019-08-06 13:43 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony pn. Realizacja zadań budżetu obywatelskiego z 2019 roku – Etap IV" zmieniono dnia: 2019-08-06 13:41 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony pn. Realizacja zadań budżetu obywatelskiego z 2019 roku – Etap IV" zmieniono dnia: 2019-08-06 13:41 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony pn. Realizacja zadań budżetu obywatelskiego z 2019 roku – Etap IV" zmieniono dnia: 2019-08-06 13:40 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony pn. Realizacja zadań budżetu obywatelskiego z 2019 roku – Etap IV" stworzono dnia: 2019-08-06 13:36 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na "Realizacja zadań budżetu obywatelskiego z 2019 roku – Etap III"." zmieniono dnia: 2019-07-29 11:21 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na "Realizacja zadań budżetu obywatelskiego z 2019 roku – Etap III"." zmieniono dnia: 2019-07-17 13:41 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na "Realizację zadań budżetu obywatelskiego z 2019 roku – Etap II"" zmieniono dnia: 2019-07-11 10:48 przez: Magdalena Stąsiek
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na "Realizację zadań budżetu obywatelskiego z 2019 roku – Etap II"" zmieniono dnia: 2019-07-01 14:07 przez: Magdalena Stąsiek
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na "Realizacja zadań budżetu obywatelskiego z 2019 roku – Etap III"." zmieniono dnia: 2019-06-28 14:11 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na "Realizacja zadań budżetu obywatelskiego z 2019 roku – Etap III"." zmieniono dnia: 2019-06-28 14:06 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na "Realizacja zadań budżetu obywatelskiego z 2019 roku – Etap III"." zmieniono dnia: 2019-06-28 14:05 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na "Realizacja zadań budżetu obywatelskiego z 2019 roku – Etap III"." zmieniono dnia: 2019-06-28 13:54 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na "Realizacja zadań budżetu obywatelskiego z 2019 roku – Etap III"." stworzono dnia: 2019-06-28 13:53 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na:Utrzymanie istniejącego oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego w 2019 roku na terenach będących w administrowaniu Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu." zmieniono dnia: 2019-06-17 12:07 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na "Realizację zadań budżetu obywatelskiego z 2019 roku – Etap II"" zmieniono dnia: 2019-06-14 14:23 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na "Realizację zadań budżetu obywatelskiego z 2019 roku – Etap II"" zmieniono dnia: 2019-06-14 14:06 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na "Realizację zadań budżetu obywatelskiego z 2019 roku – Etap II"" stworzono dnia: 2019-06-14 14:04 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na:Utrzymanie istniejącego oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego w 2019 roku na terenach będących w administrowaniu Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu." zmieniono dnia: 2019-06-11 14:51 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na "Realizacja zadań budżetu obywatelskiego w 2019 roku – Przebudowa drogi wewnętrznej wzdłuż garaży, od ulicy Kamiennej 13 do Kamiennej 19 wraz z przyległymi parkingami"" zmieniono dnia: 2019-06-10 11:22 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na:Utrzymanie istniejącego oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego w 2019 roku na terenach będących w administrowaniu Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu." zmieniono dnia: 2019-06-03 14:34 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na:Utrzymanie istniejącego oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego w 2019 roku na terenach będących w administrowaniu Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu." stworzono dnia: 2019-06-03 14:33 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na "Realizacja zadań budżetu obywatelskiego w 2019 roku – Przebudowa drogi wewnętrznej wzdłuż garaży, od ulicy Kamiennej 13 do Kamiennej 19 wraz z przyległymi parkingami"" zmieniono dnia: 2019-06-03 12:21 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Druki do pobrania" zmieniono dnia: 2019-05-21 10:55 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na "Realizacja zadań budżetu obywatelskiego w 2019 roku – Przebudowa drogi wewnętrznej wzdłuż garaży, od ulicy Kamiennej 13 do Kamiennej 19 wraz z przyległymi parkingami"" zmieniono dnia: 2019-05-17 14:33 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na "Realizacja zadań budżetu obywatelskiego w 2019 roku – Przebudowa drogi wewnętrznej wzdłuż garaży, od ulicy Kamiennej 13 do Kamiennej 19 wraz z przyległymi parkingami"" zmieniono dnia: 2019-05-17 14:33 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na "Realizacja zadań budżetu obywatelskiego w 2019 roku – Przebudowa drogi wewnętrznej wzdłuż garaży, od ulicy Kamiennej 13 do Kamiennej 19 wraz z przyległymi parkingami"" zmieniono dnia: 2019-05-17 14:32 przez: Ireneusz Węs