BIP Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu

Historia zmian

 • Artykuł : "Informacja o zamiarze zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego." stworzono dnia: 2018-12-13 07:20 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na zakup paliw płynnych w 2019 roku." zmieniono dnia: 2018-12-10 14:04 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na zakup paliw płynnych w 2019 roku." zmieniono dnia: 2018-12-10 14:03 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Zamówienia do 30 tys. €" zmieniono dnia: 2018-12-10 13:57 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na zakup paliw płynnych w 2019 roku." zmieniono dnia: 2018-12-10 13:56 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Zamówienia do 30 tys. €" stworzono dnia: 2018-12-10 13:52 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na zakup paliw płynnych w 2019 roku." stworzono dnia: 2018-12-10 13:49 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Regulamin wydatkowania środków publicznych do 30000€" zmieniono dnia: 2018-12-05 09:56 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Regulamin wydatkowania środków publicznych do 30000€" zmieniono dnia: 2018-12-05 09:56 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Regulamin wydatkowania środków publicznych do 30000€" stworzono dnia: 2018-12-05 09:52 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko Inspektora ds. inżynierii ruchu i sprawozdawczości " stworzono dnia: 2018-12-04 12:53 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Druki do pobrania" zmieniono dnia: 2018-11-13 12:32 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Druki do pobrania" zmieniono dnia: 2018-11-09 10:59 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego" zmieniono dnia: 2018-10-26 12:39 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego" stworzono dnia: 2018-10-26 12:38 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Informacja o zamiarze zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego." stworzono dnia: 2018-10-02 14:27 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż 5 sztuk wiat przystankowych na terenie miasta Zamość." zmieniono dnia: 2018-09-25 12:47 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż 5 sztuk wiat przystankowych na terenie miasta Zamość." zmieniono dnia: 2018-09-25 12:46 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż 5 sztuk wiat przystankowych na terenie miasta Zamość." stworzono dnia: 2018-09-20 07:19 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na wykonanie „Inwentaryzacji dendrologicznej wraz z waloryzacją drzewostanu”" zmieniono dnia: 2018-09-17 13:12 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Budowa ulicy Stanisława Młodożeńca w Zamościu"" zmieniono dnia: 2018-09-10 07:58 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na "Dostawę i montaż 5 sztuk wiat przystankowych na terenie miasta Zamość."" stworzono dnia: 2018-09-10 07:49 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Informacja o zamiarze zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego" stworzono dnia: 2018-08-30 14:01 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Budowa ulicy Stanisława Młodożeńca w Zamościu"" zmieniono dnia: 2018-08-29 14:47 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Struktura organizacyjna" zmieniono dnia: 2018-08-24 14:19 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Budowa ulicy Stanisława Młodożeńca w Zamościu"" zmieniono dnia: 2018-08-14 07:50 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Budowa ulicy Stanisława Młodożeńca w Zamościu"" zmieniono dnia: 2018-08-14 07:49 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Budowa ulicy Stanisława Młodożeńca w Zamościu"" stworzono dnia: 2018-08-14 07:49 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Druki do pobrania" zmieniono dnia: 2018-08-09 17:32 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Druki do pobrania" zmieniono dnia: 2018-08-09 17:29 przez: Ireneusz Węs