BIP Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu

Historia zmian

 • Artykuł : "Informacja o zamiarze zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego." stworzono dnia: 2018-10-02 14:27 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż 5 sztuk wiat przystankowych na terenie miasta Zamość." zmieniono dnia: 2018-09-25 12:47 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż 5 sztuk wiat przystankowych na terenie miasta Zamość." zmieniono dnia: 2018-09-25 12:46 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż 5 sztuk wiat przystankowych na terenie miasta Zamość." stworzono dnia: 2018-09-20 07:19 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na wykonanie „Inwentaryzacji dendrologicznej wraz z waloryzacją drzewostanu”" zmieniono dnia: 2018-09-17 13:12 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Budowa ulicy Stanisława Młodożeńca w Zamościu"" zmieniono dnia: 2018-09-10 07:58 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na "Dostawę i montaż 5 sztuk wiat przystankowych na terenie miasta Zamość."" stworzono dnia: 2018-09-10 07:49 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Informacja o zamiarze zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego" stworzono dnia: 2018-08-30 14:01 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Budowa ulicy Stanisława Młodożeńca w Zamościu"" zmieniono dnia: 2018-08-29 14:47 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Struktura organizacyjna" zmieniono dnia: 2018-08-24 14:19 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Budowa ulicy Stanisława Młodożeńca w Zamościu"" zmieniono dnia: 2018-08-14 07:50 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Budowa ulicy Stanisława Młodożeńca w Zamościu"" zmieniono dnia: 2018-08-14 07:49 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Budowa ulicy Stanisława Młodożeńca w Zamościu"" stworzono dnia: 2018-08-14 07:49 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Druki do pobrania" zmieniono dnia: 2018-08-09 17:32 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Druki do pobrania" zmieniono dnia: 2018-08-09 17:29 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony "Realizacja zadań budżetu obywatelskiego z 2018 roku – Etap II"" zmieniono dnia: 2018-07-16 11:34 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Zarząd Dróg Grodzkich" zmieniono dnia: 2018-06-29 14:43 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Zarząd Dróg Grodzkich" zmieniono dnia: 2018-06-29 14:42 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Zarząd Dróg Grodzkich" zmieniono dnia: 2018-06-29 14:35 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Zarząd Dróg Grodzkich" zmieniono dnia: 2018-06-29 14:34 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Zarząd Dróg Grodzkich" zmieniono dnia: 2018-06-29 14:32 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Zarząd Dróg Grodzkich" zmieniono dnia: 2018-06-29 14:31 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Zarząd Dróg Grodzkich" zmieniono dnia: 2018-06-27 08:44 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Przesłanka – przepisy prawa" zmieniono dnia: 2018-06-27 08:44 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Zarząd Dróg Grodzkich" zmieniono dnia: 2018-06-27 08:43 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Zarząd Dróg Grodzkich" zmieniono dnia: 2018-06-27 08:40 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Zarząd Dróg Grodzkich" zmieniono dnia: 2018-06-27 08:39 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Przesłanka – realizacja zawartej umowy" zmieniono dnia: 2018-06-27 08:36 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Przesłanka – realizacja zawartej umowy" stworzono dnia: 2018-06-27 08:35 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Przesłanka – przepisy prawa" zmieniono dnia: 2018-06-27 08:34 przez: Ireneusz Węs