BIP Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu

Historia zmian

 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na "Remont nawierzchni ulic w technologii mas bitumicznych masą z betonu asfaltowego, remont nawierzchni rozbieralnych ulic i chodników w 2020 roku"" zmieniono dnia: 2020-01-28 08:55 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "PN na Sprzątanie przystanków autobusowych oraz pasów drogowych na terenie miasta Zamościa w 2020 roku" stworzono dnia: 2020-01-23 11:10 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na "Remont nawierzchni ulic w technologii mas bitumicznych masą z betonu asfaltowego, remont nawierzchni rozbieralnych ulic i chodników w 2020 roku"" zmieniono dnia: 2020-01-13 13:28 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na "Remont nawierzchni ulic w technologii mas bitumicznych masą z betonu asfaltowego, remont nawierzchni rozbieralnych ulic i chodników w 2020 roku"" zmieniono dnia: 2020-01-13 13:24 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na "Remont nawierzchni ulic w technologii mas bitumicznych masą z betonu asfaltowego, remont nawierzchni rozbieralnych ulic i chodników w 2020 roku"" zmieniono dnia: 2020-01-10 13:31 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na "Remont nawierzchni ulic w technologii mas bitumicznych masą z betonu asfaltowego, remont nawierzchni rozbieralnych ulic i chodników w 2020 roku"" zmieniono dnia: 2020-01-10 13:20 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na "Remont nawierzchni ulic w technologii mas bitumicznych masą z betonu asfaltowego, remont nawierzchni rozbieralnych ulic i chodników w 2020 roku"" stworzono dnia: 2020-01-10 13:20 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : " Klasyfikacja odcinka drogi krajowej nr 17 ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej" zmieniono dnia: 2019-12-31 10:39 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : " Klasyfikacja odcinka drogi krajowej nr 17 ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej" stworzono dnia: 2019-12-31 10:37 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na konserwację drogowej sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Zamość w 2020 roku." zmieniono dnia: 2019-12-20 09:15 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na konserwację drogowej sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Zamość w 2020 roku." zmieniono dnia: 2019-12-19 09:58 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na zakup paliw: PB95 (E5) i ON (B7) w systemie bezgotówkowym" zmieniono dnia: 2019-12-18 09:28 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na zakup paliw: PB95 (E5) i ON (B7) w systemie bezgotówkowym" zmieniono dnia: 2019-12-17 10:57 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na konserwację drogowej sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Zamość w 2020 roku." zmieniono dnia: 2019-12-11 10:40 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na konserwację drogowej sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Zamość w 2020 roku." stworzono dnia: 2019-12-11 10:39 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na zakup paliw: PB95 (E5) i ON (B7) w systemie bezgotówkowym" zmieniono dnia: 2019-12-11 10:29 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na zakup paliw: PB95 (E5) i ON (B7) w systemie bezgotówkowym" zmieniono dnia: 2019-12-11 10:29 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Oczyszczanie ulic, placów i parkingów na terenie miasta Zamość w 2020 roku" zmieniono dnia: 2019-12-10 14:35 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Oczyszczanie ulic, placów i parkingów na terenie miasta Zamość w 2020 roku" stworzono dnia: 2019-12-10 14:34 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na zakup paliw: PB95 (E5) i ON (B7) w systemie bezgotówkowym" stworzono dnia: 2019-12-06 08:34 przez: Magdalena Stąsiek
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na "Prowadzenie obsługi Stref Płatnego Parkowania na terenie Miasta Zamość w latach 2020 - 2022"." zmieniono dnia: 2019-12-05 09:38 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na "Prowadzenie obsługi Stref Płatnego Parkowania na terenie Miasta Zamość w latach 2020 - 2022"." stworzono dnia: 2019-12-04 12:33 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Oczyszczanie ulic, placów i parkingów na terenie miasta Zamość w 2020 roku" stworzono dnia: 2019-11-26 08:37 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego" stworzono dnia: 2019-10-30 08:47 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na „Przebudowa odcinka ulicy Włościańskiej”" zmieniono dnia: 2019-10-15 11:48 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Szczebrzeskiej i Męczenników Rotundy”." zmieniono dnia: 2019-10-15 11:47 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego" stworzono dnia: 2019-10-11 14:13 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Informacja o zamiarze zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego" zmieniono dnia: 2019-10-11 14:08 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Informacja o zamiarze zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego" zmieniono dnia: 2019-10-11 14:07 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Informacja o zamiarze zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego" stworzono dnia: 2019-10-10 13:57 przez: Ireneusz Węs