BIP Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu

Historia zmian

 • Artykuł : "Informacja o zamiarze zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego." zmieniono dnia: 2018-02-23 08:57 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Struktura organizacyjna" zmieniono dnia: 2018-02-08 10:27 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony: Remont nawierzchni ulic w technologii mas bitumicznych masą z betonu asfaltowego; remont nawierzchni rozbieralnych; utwardzenie ulic kruszywem na terenie miasta Zamość w 2018 r." zmieniono dnia: 2018-02-08 09:36 przez: Magdalena Stąsiek
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony: Remont nawierzchni ulic w technologii mas bitumicznych masą z betonu asfaltowego; remont nawierzchni rozbieralnych; utwardzenie ulic kruszywem na terenie miasta Zamość w 2018 r." stworzono dnia: 2018-02-08 09:32 przez: Magdalena Stąsiek
 • Strona : "Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018" zmieniono dnia: 2018-01-25 13:27 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018" stworzono dnia: 2018-01-25 13:26 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018" usunięto dnia: 2018-01-25 13:26 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018" stworzono dnia: 2018-01-25 13:26 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018" usunięto dnia: 2018-01-25 13:25 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018" stworzono dnia: 2018-01-25 12:56 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych, papieru kserograficznego oraz tuszy, tonerów do drukarek w 2018 roku dla Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu" zmieniono dnia: 2018-01-22 12:25 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę znaków drogowych pionowych, tablic, progów zwalniających, luster drogowych dla potrzeb Zarządu Dróg Grodzkich" zmieniono dnia: 2018-01-22 07:57 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych, papieru kserograficznego oraz tuszy, tonerów do drukarek w 2018 roku dla Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu" zmieniono dnia: 2018-01-19 14:11 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę znaków drogowych pionowych, tablic, progów zwalniających, luster drogowych dla potrzeb Zarządu Dróg Grodzkich" zmieniono dnia: 2018-01-18 13:29 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę znaków drogowych pionowych, tablic, progów zwalniających, luster drogowych dla potrzeb Zarządu Dróg Grodzkich" zmieniono dnia: 2018-01-18 10:29 przez: Michał Stefaniak
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę znaków drogowych pionowych, tablic, progów zwalniających, luster drogowych dla potrzeb Zarządu Dróg Grodzkich" zmieniono dnia: 2018-01-18 08:50 przez: Administrator
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę znaków drogowych pionowych, tablic, progów zwalniających, luster drogowych dla potrzeb Zarządu Dróg Grodzkich" zmieniono dnia: 2018-01-18 08:03 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę znaków drogowych pionowych, tablic, progów zwalniających, luster drogowych dla potrzeb Zarządu Dróg Grodzkich" zmieniono dnia: 2018-01-18 07:48 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę znaków drogowych pionowych, tablic, progów zwalniających, luster drogowych dla potrzeb Zarządu Dróg Grodzkich" zmieniono dnia: 2018-01-18 07:47 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę znaków drogowych pionowych, tablic, progów zwalniających, luster drogowych dla potrzeb Zarządu Dróg Grodzkich" zmieniono dnia: 2018-01-18 07:43 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę znaków drogowych pionowych, tablic, progów zwalniających, luster drogowych dla potrzeb Zarządu Dróg Grodzkich" zmieniono dnia: 2018-01-18 07:42 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę znaków drogowych pionowych, tablic, progów zwalniających, luster drogowych dla potrzeb Zarządu Dróg Grodzkich" zmieniono dnia: 2018-01-18 07:41 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę znaków drogowych pionowych, tablic, progów zwalniających, luster drogowych dla potrzeb Zarządu Dróg Grodzkich" zmieniono dnia: 2018-01-18 07:40 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych, papieru kserograficznego oraz tuszy, tonerów do drukarek w 2018 roku dla Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu" stworzono dnia: 2018-01-12 11:11 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę znaków drogowych pionowych, tablic, progów zwalniających, luster drogowych dla potrzeb Zarządu Dróg Grodzkich" zmieniono dnia: 2018-01-11 14:41 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę znaków drogowych pionowych, tablic, progów zwalniających, luster drogowych dla potrzeb Zarządu Dróg Grodzkich" zmieniono dnia: 2018-01-11 08:02 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę znaków drogowych pionowych, tablic, progów zwalniających, luster drogowych dla potrzeb Zarządu Dróg Grodzkich" zmieniono dnia: 2018-01-09 13:36 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę znaków drogowych pionowych, tablic, progów zwalniających, luster drogowych dla potrzeb Zarządu Dróg Grodzkich" stworzono dnia: 2018-01-09 10:49 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Zarząd Dróg Grodzkich" zmieniono dnia: 2018-01-05 13:35 przez: Administrator
 • Artykuł : "Informacja o zamiarze zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego." zmieniono dnia: 2018-01-05 13:35 przez: Administrator