BIP Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu

Historia zmian

 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony "Realizacja zadań budżetu obywatelskiego z 2018 roku – Etap II"" zmieniono dnia: 2018-05-21 14:18 przez: Magdalena Stąsiek
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony "Realizacja zadań budżetu obywatelskiego z 2018 roku – Etap II"" zmieniono dnia: 2018-05-21 12:58 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony "Realizacja zadań budżetu obywatelskiego z 2018 roku – Etap II"" zmieniono dnia: 2018-05-21 12:57 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony "Realizacja zadań budżetu obywatelskiego z 2018 roku – Etap II"" zmieniono dnia: 2018-05-21 12:56 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony "Realizacja zadań budżetu obywatelskiego z 2018 roku – Etap II"" zmieniono dnia: 2018-05-21 12:56 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony "Realizacja zadań budżetu obywatelskiego z 2018 roku – Etap II"" zmieniono dnia: 2018-05-21 12:55 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony "Realizacja zadań budżetu obywatelskiego z 2018 roku – Etap II"" zmieniono dnia: 2018-05-21 12:54 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony "Realizacja zadań budżetu obywatelskiego z 2018 roku – Etap II"" zmieniono dnia: 2018-05-21 12:49 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony "Realizacja zadań budżetu obywatelskiego z 2018 roku – Etap II"" stworzono dnia: 2018-05-21 12:44 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony "Realizacja zadań budżetu obywatelskiego z 2018 roku – Etap I"" zmieniono dnia: 2018-05-10 13:06 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony "Realizacja zadań budżetu obywatelskiego z 2018 roku – Etap I"" zmieniono dnia: 2018-05-08 12:29 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na Remonty bieżące obiektów mostowych" zmieniono dnia: 2018-05-04 12:44 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Informacja o zamiarze zawarcia umowy" zmieniono dnia: 2018-05-04 11:46 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Informacja o zamiearze zawarcia umowy" stworzono dnia: 2018-05-04 11:45 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na Remonty bieżące obiektów mostowych" zmieniono dnia: 2018-04-26 08:38 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na wykonanie „Inwentaryzacji dendrologicznej wraz z waloryzacją drzewostanu”" zmieniono dnia: 2018-04-23 08:02 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony "Realizacja zadań budżetu obywatelskiego z 2018 roku – Etap I"" zmieniono dnia: 2018-04-20 08:51 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony "Realizacja zadań budżetu obywatelskiego z 2018 roku – Etap I"" zmieniono dnia: 2018-04-20 08:51 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony "Realizacja zadań budżetu obywatelskiego z 2018 roku – Etap I"" stworzono dnia: 2018-04-20 08:49 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na Remonty bieżące obiektów mostowych" stworzono dnia: 2018-04-17 13:34 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Głównego Księgowego" zmieniono dnia: 2018-04-12 08:33 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg Nieograniczony ""Remont Nawierzchni ulic w technologii mas bitumicznych masą z betonu asfaltowego na terenie miasta Zamość w 2018 r."" zmieniono dnia: 2018-04-10 14:32 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe: Utrzymanie rond na terenie miasta Zamość w 2018 roku." zmieniono dnia: 2018-04-09 07:29 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe: Utrzymanie rond na terenie miasta Zamość w 2018 roku." zmieniono dnia: 2018-04-05 11:44 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na wykonanie „Inwentaryzacji dendrologicznej wraz z waloryzacją drzewostanu”" zmieniono dnia: 2018-03-30 13:40 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe: Utrzymanie rond na terenie miasta Zamość w 2018 roku." stworzono dnia: 2018-03-28 14:54 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Głównego Księgowego" stworzono dnia: 2018-03-26 12:31 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg Nieograniczony ""Remont Nawierzchni ulic w technologii mas bitumicznych masą z betonu asfaltowego na terenie miasta Zamość w 2018 r."" zmieniono dnia: 2018-03-22 08:22 przez: Magdalena Stąsiek
 • Strona : "Petycje" zmieniono dnia: 2018-03-22 07:57 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Petycje" zmieniono dnia: 2018-03-22 07:52 przez: Ireneusz Węs