BIP Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu

Historia zmian

 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na "Prowadzenie obsługi Stref Płatnego Parkowania na terenie Miasta Zamość w latach 2020 - 2022"." zmieniono dnia: 2019-12-05 09:38 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na "Prowadzenie obsługi Stref Płatnego Parkowania na terenie Miasta Zamość w latach 2020 - 2022"." stworzono dnia: 2019-12-04 12:33 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Oczyszczanie ulic, placów i parkingów na terenie miasta Zamość w 2020 roku" stworzono dnia: 2019-11-26 08:37 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego" stworzono dnia: 2019-10-30 08:47 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na „Przebudowa odcinka ulicy Włościańskiej”" zmieniono dnia: 2019-10-15 11:48 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Szczebrzeskiej i Męczenników Rotundy”." zmieniono dnia: 2019-10-15 11:47 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego" stworzono dnia: 2019-10-11 14:13 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Informacja o zamiarze zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego" zmieniono dnia: 2019-10-11 14:08 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Informacja o zamiarze zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego" zmieniono dnia: 2019-10-11 14:07 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Informacja o zamiarze zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego" stworzono dnia: 2019-10-10 13:57 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Druki do pobrania" zmieniono dnia: 2019-10-07 14:21 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Druki do pobrania" zmieniono dnia: 2019-10-07 14:21 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Druki do pobrania" zmieniono dnia: 2019-10-07 14:05 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na „Przebudowa odcinka ulicy Włościańskiej”" zmieniono dnia: 2019-10-07 08:21 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Szczebrzeskiej i Męczenników Rotundy”." zmieniono dnia: 2019-10-03 09:36 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Szczebrzeskiej i Męczenników Rotundy”." zmieniono dnia: 2019-09-27 12:23 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Szczebrzeskiej i Męczenników Rotundy”." stworzono dnia: 2019-09-25 11:00 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na „Przebudowa odcinka ulicy Włościańskiej”" zmieniono dnia: 2019-09-20 14:38 przez: Magdalena Stąsiek
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na „Przebudowa odcinka ulicy Włościańskiej”" stworzono dnia: 2019-09-20 14:37 przez: Magdalena Stąsiek
 • Artykuł : "Informacja o zamiarze zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego" stworzono dnia: 2019-09-20 11:59 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa odcinka ulicy Jana Kilińskiego." zmieniono dnia: 2019-09-17 07:05 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa odcinka ulicy Jana Kilińskiego." zmieniono dnia: 2019-09-17 07:04 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa odcinka ulicy Jana Kilińskiego." zmieniono dnia: 2019-09-17 07:03 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Druki do pobrania" zmieniono dnia: 2019-09-13 11:35 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony pn. Realizacja zadań budżetu obywatelskiego z 2019 roku – Etap IV" zmieniono dnia: 2019-09-04 14:51 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa odcinka ulicy Jana Kilińskiego." zmieniono dnia: 2019-09-03 08:32 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa odcinka ulicy Jana Kilińskiego." zmieniono dnia: 2019-08-28 08:25 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony pn. Realizacja zadań budżetu obywatelskiego z 2019 roku – Etap IV" zmieniono dnia: 2019-08-20 14:38 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa odcinka ulicy Jana Kilińskiego." stworzono dnia: 2019-08-19 10:40 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony pn. Realizacja zadań budżetu obywatelskiego z 2019 roku – Etap IV" zmieniono dnia: 2019-08-06 13:44 przez: Ireneusz Węs