BIP Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu

Podstawy prawne działania

- U c h w a ł a Nr XXIII/234/04 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 28 czerwca 2004 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/34/98 z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej p.n.  Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu

 

- UCHWAŁA NR XXIII/253/2012 Rady Miasta Zamość z dnia 29 października 2012 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/234/04 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 28 czerwca 2004 roku zmieniającą Uchwałę Nr IV/34/98 z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej p.n. Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu

UCHWAŁA NR XIV/181/2015 RADY MIASTA ZAMOŚĆ z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Grodzkich w Zamościu.