BIP Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu

Ogłoszenie

Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu uprzejmie informuje, że zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych, ze względu na zaistniałą sytuację zagrożenia epidemicznego, otwarcia ofert przeprowadzane będą za pomocą transmisji online.

Transmisje dostępne będą w zakładkach poszczególnych postępowań w terminach przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu.