BIP Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu

Budżety Obywatelskie - BIP Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu

REALIZACJA BUDŻETÓW OBYWATELSKICH 2023 – ETAP II

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie chodników, zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną wykonywane w ramach realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego 2023. Przedmiot zamówienia jest podzielony na dwie części:

  1. Część nr 1 – Modernizacja chodnika wzdłuż ulicy G. Narutowicza Rodzaj prac - chodnik z kostki brukowej betonowej w istniejącej szerokości, zjazdy do posesji, wymiana krawężników. Kostka brukowa Zamawiającego. Zakres prac obejmuje branżę inżynieryjną drogową.
  2. Część Nr 2 – Modernizacja nawierzchni chodnika na odcinku ulicy Św. Piątka, Rodzaj prac - chodnik z kostki brukowej betonowej w istniejącej szerokości, zjazdy do posesji. Kostka brukowa Zamawiającego. Zakres prac obejmuje branże: inżynieryjną drogową.

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/transakcja/793115

REALIZACJA BUDŻETÓW OBYWATELSKICH 2023 – ETAP V

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie ulic, zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną wykonywane w ramach realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego 2023. Przedmiot zamówienia jest podzielony na dwie części:

  1. Część nr 1 – Przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych, ulica Sadowisko Rodzaj prac - wykonanie przebudowy ulicy Sadowisko w Zamościu. Nawierzchnia jezdni z  z masy mineralno-bitumicznej: warstwa wyrównawcza średnio gr. 3 cm i warstwa ścieralna gr. 4 cm. Obustronne krawężniki 15x30 cm stojących na ławie betonowej z oporem oraz wymiana nawierzchni chodnika z masy mineralnej na kostkę brukową betonową.
  2. Część Nr 2 – Przebudowa nieutwardzonej bocznej ulicy Majdan, etap I, Rodzaj prac - wykonanie jezdni z kostki brukowej betonowej o szerokości 5,00 m ograniczonej krawężnikiem betonowym 15x30x100 cm ułożonym na płask od km 0+000 do km 0+040. Wykonanie opaski z kostki brukowej betonowej ograniczonej obrzeżem betonowym oraz poboczy gruntowych szerokość 0,75 m obsianych trawą.

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/773250

REALIZACJA BUDŻETÓW OBYWATELSKICH 2023 – ETAP IV

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną wykonywaną w ramach realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego 2023.  – Kontynuacja przebudowy ulicy Konopnickiej. Rodzaj prac - wymiana istniejącej nawierzchni ulicy z trylinki na nową kostkę brukową betonową na nową. Budowa kanalizacji deszczowej. Zakres prac obejmuje branżę  inżynieryjną drogową oraz sanitarną.

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod adresem - https://platformazakupowa.pl/transakcja/754857

REALIZACJA BUDŻETÓW OBYWATELSKICH 2023 – ETAP III

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną wykonywaną w ramach realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego 2023.  – Kontynuacja przebudowy drogi na osiedlu Szwedzka w rejonie budynków ul. Topolowa 4,6, ul. Szwedzka 31, 33. Rodzaj prac - wymiana istniejącej nawierzchni ulicy z trylinki na nową kostkę brukową betonową na nową. Budowa kanalizacji deszczowej. Zakres prac obejmuje branżę  inżynieryjną drogową oraz sanitarną.

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/737313

REALIZACJA BUDŻETÓW OBYWATELSKICH 2023 – ETAP I

Część nr 1 – Kontynuacja przebudowy ulicy Poprzecznej w Zamościu, Rodzaj prac - wymiana istniejącej nawierzchni ulicy z kostki betonowej na nową. Zakres prac obejmuje branżę  inżynieryjną drogową.

Część Nr 2 – Kontynuacja przebudowy nawierzchni ulicy Macieja Topornickiego i Piaskowej w Zamościu, etap II, Rodzaj prac - Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej oraz wymiana nawierzchni na ulicy Topolowej w Zamościu. Zakres prac obejmuje branże:inżynieryjną drogową.

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/734822