BIP Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu

Budżety Obywatelskie - BIP Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu

REALIZACJA BUDŻETÓW OBYWATELSKICH 2023 – ETAP III

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną wykonywaną w ramach realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego 2023.  – Kontynuacja przebudowy drogi na osiedlu Szwedzka w rejonie budynków ul. Topolowa 4,6, ul. Szwedzka 31, 33. Rodzaj prac - wymiana istniejącej nawierzchni ulicy z trylinki na nową kostkę brukową betonową na nową. Budowa kanalizacji deszczowej. Zakres prac obejmuje branżę  inżynieryjną drogową oraz sanitarną.

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/737313

REALIZACJA BUDŻETÓW OBYWATELSKICH 2023 – ETAP I

Część nr 1 – Kontynuacja przebudowy ulicy Poprzecznej w Zamościu, Rodzaj prac - wymiana istniejącej nawierzchni ulicy z kostki betonowej na nową. Zakres prac obejmuje branżę  inżynieryjną drogową.

Część Nr 2 – Kontynuacja przebudowy nawierzchni ulicy Macieja Topornickiego i Piaskowej w Zamościu, etap II, Rodzaj prac - Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej oraz wymiana nawierzchni na ulicy Topolowej w Zamościu. Zakres prac obejmuje branże:inżynieryjną drogową.

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/734822