BIP Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu

Struktura organizacyjna - BIP Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu

Struktura organizacyjna


       DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG GRODZKICH

        inż. Marcin Nowak

        GŁÓWNY KSIĘGOWY

        mgr Monika Gancarz