BIP Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu

Podstawy prawne działania - BIP Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu

Uchwała Nr XIV/181/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Grodzkich w Zamościu.