BIP Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu

Klasyfikacja odcinka drogi krajowej nr 17 ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej - BIP Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu

KLASYFIKACJA ODCINKA DROGI KRAJOWEJ NR 17 ZE WZGLĘDU NA KONCENTRACJĘ WYPADKÓW ŚMIERTELNYCH ORAZ ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO SIECI DROGOWEJ W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 17 BĘDĄCEJ W SIECI TENT (E372)