BIP Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu

Zapytania ofertowe - BIP Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu

SPZ.271.11.2023 Wykonanie raportów z przeglądów drogowych obiektów inżynierskich na terenie miasta Zamość w 2023 roku

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod adresem - https://platformazakupowa.pl/transakcja/810804

SPZ.271.20.2022 Konserwacja drogowej sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Zamość w 2023 roku

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod adresem - https://platformazakupowa.pl/transakcja/703739

Zakup paliw: PB95 (E5) i ON (B7) w systemie bezgotówkowym w 2023 roku.

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej po adresem - https://platformazakupowa.pl/transakcja/700010

Dostawa znaków drogowych pionowych, tablic, progów zwalniających, luster drogowych dla potrzeb Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/563072