BIP Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu

Profile - BIP Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu

Historia zmian

 • Strona : "Zarząd Dróg Grodzkich" zmieniono dnia: 2023-09-22 14:09 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Zarząd Dróg Grodzkich" zmieniono dnia: 2023-09-22 14:08 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Zarząd Dróg Grodzkich" zmieniono dnia: 2023-09-22 14:08 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Zarząd Dróg Grodzkich" zmieniono dnia: 2023-09-22 14:08 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Zarząd Dróg Grodzkich" zmieniono dnia: 2023-09-22 14:07 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Zamówienia klasyczne" zmieniono dnia: 2023-09-22 14:01 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Zarząd Dróg Grodzkich" zmieniono dnia: 2023-09-22 14:01 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Remont drogi gminnej nr 110636L – ul. Sowińskiego" stworzono dnia: 2023-09-22 13:56 przez: Ireneusz Węs
 • Strona : "Na rok 2023" zmieniono dnia: 2023-09-22 13:03 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na "PRZEBUDOWA ULICY SZCZEBRZESKIEJ I MĘCZENNIKÓW ROTUNDY"" zmieniono dnia: 2023-09-08 08:34 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na „Przebudowa odcinka ulicy Włościańskiej”" zmieniono dnia: 2023-09-08 08:34 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Szczebrzeskiej i Męczenników Rotundy”." zmieniono dnia: 2023-09-08 08:34 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Informacja o zamiarze zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego" zmieniono dnia: 2023-09-08 08:34 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego" zmieniono dnia: 2023-09-08 08:34 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego" zmieniono dnia: 2023-09-08 08:34 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Oczyszczanie ulic, placów i parkingów na terenie miasta Zamość w 2020 roku" zmieniono dnia: 2023-09-08 08:34 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na "Prowadzenie obsługi Stref Płatnego Parkowania na terenie Miasta Zamość w latach 2020 - 2022"." zmieniono dnia: 2023-09-08 08:34 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Oczyszczanie ulic, placów i parkingów na terenie miasta Zamość w 2020 roku" zmieniono dnia: 2023-09-08 08:34 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na "Remont nawierzchni ulic w technologii mas bitumicznych masą z betonu asfaltowego, remont nawierzchni rozbieralnych ulic i chodników w 2020 roku"" zmieniono dnia: 2023-09-08 08:34 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "PN na Sprzątanie przystanków autobusowych oraz pasów drogowych na terenie miasta Zamościa w 2020 roku" zmieniono dnia: 2023-09-08 08:34 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony "Przebudowa odcinka ulicy Jana Kilińskiego w Zamościu"." zmieniono dnia: 2023-09-08 08:34 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych oraz wycinka drzew w pasach drogowych miasta Zamość" zmieniono dnia: 2023-09-08 08:34 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2020 – Etap I" zmieniono dnia: 2023-09-08 08:34 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Utrzymanie istniejącego oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego w 2020 roku na terenach będących w administrowaniu Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu." zmieniono dnia: 2023-09-08 08:34 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2020 – Etap II" zmieniono dnia: 2023-09-08 08:34 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2020 – Etap III" zmieniono dnia: 2023-09-08 08:34 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2020 – Etap IV" zmieniono dnia: 2023-09-08 08:34 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na „Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2020 – Etap V”" zmieniono dnia: 2023-09-08 08:34 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na „Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2020 – Etap VI”" zmieniono dnia: 2023-09-08 08:34 przez: Ireneusz Węs
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020 – ETAP VII" zmieniono dnia: 2023-09-08 08:34 przez: Ireneusz Węs