BIP Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu

STRATEGICZNA MAPA HAŁASU DLA GŁÓWNYCH DRÓG NA TERENIE MIASTA ZAMOŚĆ - BIP Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu

Niniejsza opracowanie wykonane zostało  w ramach zadania polegającego na sporządzeniu strategicznych map hałasu dla głównych dróg o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie miasta Zamość i dotyczy wybranych odcinków dróg głównych na terenie miasta.