BIP Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu

Uchwały Rady Miasta dot. płatnego parkowania - BIP Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu

Uchwały Rady Miasta Zamość

  • pdf Uchwała z 2017.pdf - ARCHIWALNA - UCHWAŁA NR XVIII/334/2017RADY MIASTA ZAMOŚĆ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Zamość
  • pdf Uchwała z 2019.pdf - ARCHIWALNA - UCHWAŁA NR VII/95/2019RADY MIASTA ZAMOŚĆ z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie płatnego parkowania pojazdów samochodowychna drogach publicznych Miasta Zamość.
  • pdf Uchwała z 2022 roku - Uchwała Nr XLI/604/2022 Rady Miasta Zamość z dn. 31.01.2022 w sprawie płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Zamość
  • pdf LVIII_798_2023.pdf - Uchwała Nr LVII/798/2023 Rady Miasta Zamość z dn. 05.04.2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Zamość.